Den Hundra Drakoden

Jag ville skriva / En ode till sättet att le
Men då dog någon / En underbar svensk skådespelare.

© Séamus Kennan / 2017